BASISREGELS

 • Deelname voor kajuitjachten (monohull) en platbodems met een minimale lengte van 6,5 meter.
 • Alle opvarenden moeten werken (of werkzaam zijn geweest) bij een Capgemini organisatie (Capgemini of Sogeti), uitzondering hierop is de schipper/eigenaar die met Capgemini bemanning wenst deel te nemen. Uitgangspunt is dat minimaal 2 opvarenden werkzaam zijn bij Capgemini of Sogeti op het moment van deelname aan de wedstrijd.
 • Schipper/eigenaar is verantwoordelijk voor verzekering van de boot. Nota bene (i.v.m. hoogte van eigen risico) het is géén officiële wedstrijd maar een toertocht met een wedstrijdelement, er is geen gezamenlijke start.
 • 30 augustus 2020 wordt besloten of de tocht definitief doorgaat, via e-mail zal hierover bericht worden gegeven. Alleen bij voldoende gekwalificeerde inschrijvingen gaan we organiseren.
 • De kosten per deelnemer zijn voor deze 31ste editie vastgesteld op €37,50 per persoon. Aan de schipper het verzoek dit onderling met zijn bemanning te verrekenen. In de week voorafgaand aan de CapCup worden bovenstaande kosten centraal tussen schipper en CapCup organisatie afgerekend.
 • Bij annulering wordt geen re-fund gegeven. Bij betaling op de dag van de CapCup of later is het verschuldigde inschrijfgeld €40,-.
 • We zullen een begroting maken met borrel - diner en wedstrijd attributen. We zorgen dat de begroting minimaal sluitend is, eventuele restanten worden ter plekke in drank uitgekeerd.
 • In de haven zal (in overleg met en op kosten van de schipper) een ligplaats worden geregeld.
 • Afhankelijk van de weersomstandigheden neemt de totale route ca. 6,5 uur in beslag. Starttijd 10.00 uur en eindtijd 16.30 uur.
 • De schippers zorgen zelf voor een recente kaart van het Markermeer en IJsselmeer, voldoende veiligheidsuitrusting en EHBO-koffer.
 • Voor het bepalen en varen van de meest optimale route mag slechts een beperkt aantal boeien worden gebruikt welke voorkomen op kaart 1810 en opgenomen in de “Zeil & Start instructies”. Deze laatste wordt op papier tijdens de schippersmeeting aan de schippers overhandigd. 
 • Ieder schip start op eigen gelegenheid en draagt zorg voor zijn eigen tijdwaarneming.
 • De som van alle tussen 2 boeien gevaren trajecten, afgelegd binnen de gestelde tijd, wordt gehanteerd als resultaat.
 • Alle boeien / trajecten mogen zo vaak als gewenst gebruikt worden.
 • Boeien moeten gerond worden en er wordt niet uitgelegd wat ronden betekent.
 • Er moet worden gefinished tussen 16.00 en 17.00 uur met een geplande tijd van 16.30 uur. Iedere tijdsoverschrijding (dus na 16.30, echter vóór 17.00 uur) zal als strafmijlen verrekend worden, waarbij de rekenregel is: 5 minuten is 0.5 strafmijl. Finishen vóór 16.00 of ná 17.00 betekent algehele diskwalificatie.
 • De ingevulde tijdwaarnemingformulieren moeten zaterdag om uiterlijk 17.15 uur ingeleverd worden bij de CapCup-commissie (welke boot dit is zal bij de schippersmeeting bekend gemaakt worden).